Idi na glavni sadržaj Idi na glavni meni Idi na pretragu

Reklamacije

Da biste uspešno prijavili reklamaciju neophodno je da ste prijavljeni na web stranicu sa svojim podacima (članski broj i lozinka).

Otvoriće se početna strana a sa vaše leve strane kliknite na opciju PORUČIVANJE / REKLAMACIJE i ponovo REKLAMACIJE.

Otvoriće se stranica na kojoj možete podneti reklamaciju i na kojoj su izlistani svi vaši računi.

Unesite članski broj a nakon toga pronađite broj računa po kojem želite da prijavite reklmaciju.

Možete prijaviti nekoliko različitih vrsta reklamacija kako je i prikazano:

Nakon što odaberete opciju Želim da vratim, zamenim ili prijavim da proizvod nedostaje kliknite na NASTAVITE kako bi  u sledećem koraku reklamaciju dopunili sa nekoliko dodatnih detalja.

OVDE možete pogledati kratak video koji će vam pomoći da prijavite reklamaciju koju želite.