Oriflame kozmetika doo ("Mi") smo posvećeni zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti.

Ova Politika zaštite privatnosti zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Pravilima kao i drugim relevantnim dokumentima sa naše web stranice predstavlja osnovu u skladu s kojom ćemo obrađivati bilo kakve lične podatke koje dobijemo od Vas ili o Vama, odnosno podatke koje nam dostavite. Molimo pažljivo pročitajte nastavak teksta kako biste razumeli naše politike kada je reč o Vašim ličnim podacima, te načine ka koje ćemo ih obrađivati. Upisivanjem Vaših podataka u Formular za uključenje bilo elektronskim putem na www.oriflame.rs ili u papirnoj formi, Vi potvrđujete da prihvatate i da ćete se pridržavati svih praksi navedenih u ovoj Politici zaštite privatnosti.

U svrhu Zakona o zaštiti podataka ličnosti, rukovodilac podacima je Oriflame kozmetika doo, Vladimira Popovića 40, 11000 Beograd.

Mi ćemo obrađivati podatke u skladu sa Zakonom, pri čemu je svrha obrade ličnih podataka da organizujemo i osiguramo da ispunjavamo sve naše obaveze ali i da zaštitimo naša prava proistekla na osnovu Vaše registracije. Mi ćemo obrađivati podatke u skladu sa pravilima navedenim ispod.

1.Podaci koje možemo prikupljati od Vas

Možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke o Vama:

1.1  Podaci koje nam Vi dostavite. Možete nam dostaviti podatke o Vama popunjavanjem formulara na našoj web stranici www.oriflame.rs ili popunjavanjem formulara za uključenje pismenim putem, kroz usmeni razgovor sa nama putem telefona, putem e-maila ili na neki drugi način. Ovo uključuje podatke koje dostavite prilikom registrovanja za korišćenje naše web stranice, prilikom registrovanja Vašeg članstva, prilikom pretrage proizvoda, kreiranja porudžbine na našoj web stranici, učešća u grupama za diskusiju (forumi) ili bilo kojim drugim vidovima društvenih medija dostupnih na našoj web stranici, učešća u nagradnim igrama, promotivnim aktivnostima ili anketama, kao i podatke koje dostavite u slučaju prijavljivanja problema u funkcionisanju naše web stranice. Podaci koje nam dostavljate mogu uključivati sledeće:

·  ime i prezime,

·   datum rođenja,

·   adresa,

·  e-mail adresa,

·  broj fiksnog i mobilnog telefona,

·  jedinstveni identifikacioni broj konsultanta (ID),

·  JMBG,

·  državni poreski broj (šifra),

·  broj socijalnog osiguranja,

·  detalji o bankarskom računu,

· ime i prezime Vašeg pravnog staraoca ukoliko ste maloletni,

· i broj pasoša (za konsultante koji učestvuju na međunarodnim konferencijama).

 

Nadamo se da ćete nam dostaviti ove podatke. Međutim, ukoliko ne budete želeli da nam obelodanite Vaše lične podatke, molimo da ih ne upisujete. Skrećemo Vam pažnju na to da Vam, ukoliko ne dostavite gore pomenute podatke, u pojedinim slučajevima nećemo moći pružiti usluge koje ste zahtevali.

1.2      Podaci koje mi prikupljamo o Vama. Mi čuvamo evidenciju o Vašim kupovinama, o Vašoj poziciji unutar konsultantske mreže, Vašim rezultatima, novim konsultantima kojima ste Vi sponzor itd.

Prilikom svake Vaše posete našoj web stranici, mi možemo automatski prikupiti sledeće podatke:

·   tehničke podatke, uključujući IP adresu sa koje je Vaš kompjuter pristupio Internetu, Vaše pristupne podatke, vrstu i verziju pretraživača, podešavanja vezano za vremensku zonu, vrste i verzije plugina pretraživača, podatke o operativnom sistemu i platformi;

· podatke o Vašem pristupu stranici, uključujući URL (internet adresa) podatke o pristupu našoj stranici, i drugim stranicama sa naše stranice (uključujući datum i vreme); podatke o proizvodima koje ste pretraživali i gledali; vreme odziva stranice, greške pri skidanju sadržaja, dužinu trajanja posete određenoj stranici, podatke o interakciji između stranica (listanje stranica, klikovi, prelazak miša preko banera), kao i metode korišćene za odjavljivanje sa stranice, kao i broj telefona korišćen za pozivanje naše Službe za korisnike.

1.3      Podaci dobijeni iz drugih izvora. Možemo dobiti određene podatke o Vama ukoliko budete koristili bilo koju drugu web stranicu kojom upravljamo ili neke druge usluge koje pružamo. Takođe, blisko sarađujemo sa trećim stranama (uključujući, na primer, poslovne partnere, podizvođače za tehničke usluge, usluge isporuke i plaćanja, mreže za reklamiranje, provajdere za analitiku, provajdere za pretraživanje podataka, bonitetne agencije) od kojih takođe možemo dobiti podatke o Vama.

2   Upotreba dobijenih podataka

Mi koristimo dobijene podatke o Vama u sledeće svrhe:

·                kako bismo izvršili naše obaveze nastale kao rezultat bilo kojeg ugovora sklopljenog između Oriflame-a i Vas te kako bismo Vam mogli obezbediti sve informacije, proizvode i usluge koje budete zahtevali od nas uključujući rešavanje bilo kakvih sporova, prikupljanje naknada i identifikovanje i rešavanje problema;

·                kako bismo Vam dostavili podatke o ostalim proizvodima i uslugama koje nudimo a koji su slični onima koje ste već kupili ili o kojima ste se raspitivali;

·                kako bismo Vam obezbedili sva prava, beneficije, i ostale uslove primenjive u skladu sa ugovornom obavezom koja postoji između Oriflame-a i Vas;

·                kako bismo se uskladili sa ostalim odredbama koje su primenjive na našu međusobnu saradnju kao što su npr. poreski zakoni, zakoni o socijalnom osiguranju (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje), statističke obaveze itd.

·                za praćenje i utvrđivanje usklađenja Vaših aktivnosti sa našim politikama i pravilima;

·                kako bismo Vam dostavili, ili odobrili trećoj, izabranoj strani da Vam dostavi, informacije o proizvodima i uslugama za koje smatramo da bi Vam bile zanimljive. Kontaktiraćemo Vas isključivo putem elektronskih medija (e-mail, SMS) u vezi informacija o proizvodima i uslugama sličnim onima koje su bile predmet naše prethodne saradnje (prodaje ili pregovora o prodaji). Tako ćemo postupiti isključivo ukoliko za to imamo Vaše odobrenje. Ukoliko se predomislite, i odlučite da ne želite da koristimo Vaše podatke na ovaj način, ili da Vaše podatke dajemo trećim stranama u marketinške svrhe, molimo: odaberite odgovarajuću kućicu (tick box) na Vašem korisničkom računu, ili kontaktirajte Servisni centar slanjem e-maila na info@oriflame.rs[IM1]  ili putem telefona na broj 0113536100;

·                kako bismo Vas obavestili o promenama u pružanju naših usluga;

·                kako bismo Vam obezbedili najbolju prezentaciju materijala sa naše web stranice;

·                kako bismo omogućili efikasno upravljanje mrežom konsultanata sa naše strane, ali i od strane ostalih članova naše mreže konsultanata (u prvom redu Vašeg sponzora);

·                kako bismo omogućili odgovarajuće upravljanje našom web stranicom, uključujući identifikovanje problema, analizu podataka, testiranje, istraživanje, u statističke svrhe i svrhe anketiranja;

·                kako bismo poboljšali našu web stranicu i omogućili da je sadržaj na stranici predstavljen na najefikasniji način za Vas i Vaš kompjuter;

·                kako bismo Vam omogućili da učestvujete u interaktivnim delovima naših usluga, onda kada se Vi na to odlučite;

·                kako bismo održavali našu stranicu sigurnom;

·                da bismo izmerili ili razumeli  efikasnost marketinških aktivnosti prema Vama i drugima, te kako bismo omogućili reklamiranje prilagođeno Vama, što uključuje ispitivanje zadovoljstva korisnika i slične aktivnosti;

·                kako bismo mogli dati odgovarajuće predloge i preporuke Vama kao i ostalim korisnicima naše web stranice o proizvodima i uslugama koje bi vas zanimali;

·                kako bismo odgovorili na (pravne) zahteve regulatora ili drugih relevantnih institucija.

3   Obelodanjivanje Vaših podataka

3.1      Mi nećemo prodavati, iznajmljivati niti trgovati Vašim ličnim podacima.

3.2      Možemo dati pristup Vašim ličnim podacima i dozvoliti obradu istih kompanijama koje su članice naše grupe (krajnja holding kompanija sa svojim zavisnim društvima) kako bi nas podržale u sprovođenju aktivnosti navedenih u tački 3 iznad (Upotreba dobijenih podataka).

3.3      Možemo dati pristup Vašim podacima i dozvoliti njihovu obradu, u jasno definisanom obimu i u jasno definisane svrhe, trećim stranama kao što su:

·                poslovni partneri: dobavljači i podizvođači, u svrhe sprovođenja obaveza iz bilo kojeg ugovora kog sklopimo sa njima ili sa Vama. Ovo, između ostalog, uključuje: operatere, agencije za naplatu dugovanja, provajdere usluga faktoringa, provajdere usluga logistike (kao što je sortiranje i pakovanje proizvoda), provajdere za usluge podrške korisnicima itd.

·                ostali članovi naše mreže konsultanata (prvenstveno Vaš sponzor unutar naše mreže i ostali konsultanti u istoj sponzorskoj liniji) a u svrhe efikasnog upravljanja našom mrežom konsultanata. Ukoliko odlučite da ne želite da Vaši podaci budu dostupni ostalim konsultantima unutar mreže, u svrhe navedene iznad, molimo kontaktirajte Servisni centar tako što ćete poslati e-mail na info@oriflame.rs ili pozivanjem broja 0113536100.   

·                marketinške agencije kojima su podaci neophodni kako bi izabrali i plasirali odgovarajuće reklame Vama i ostalim konsultantima. Mi ne dostavljamo lične podatke direktno našim oglašivačima, ali ih možemo dostaviti u okviru kolektivnih informacija o našim korisnicima (na primer, možemo im dostaviti podatke o tome da je 500 muškaraca ispod 30 godina starosti kliknulo na njihovu reklamu u toku jednog dana). Možemo takođe koristiti takve kolektivne informacije kako bismo pomogli oglašivačima da pridobiju ciljnu grupu (na primer, nove članove konsultante iz određenog područja).

·                provajdere za analitiku i pretraživanje podataka koji nam pomažu u poboljšanju i optimizaciji naše web stranice.

·                bonitetne agencije, u svrhu određivanja Vaše kreditne sposobnosti, u situacijama kada je to preduslov za sklapanje ugovora sa Vama.

·                provajdere tehničkih rešenja koji nam omogućavaju da Vam šaljemo naše poruke (uključujući marketinške poruke ili ankete o zadovoljstvu korisnika, u slučaju da ste dali saglasnost da Vam šaljemo takve informacije) npr. provajderi koji omogućavaju slanje velikih količina e-mailova i SMS poruka istovremeno.

Takođe, Vaše podatke možemo obelodaniti trećim stranama:

·                u slučaju prodaje, kupovine, ili bilo kakvog transfera poslovanja ili sredstava, pri čemu možemo obelodaniti Vaše lične podatke potencijalnom kupcu ili sticaocu takvog poslovanja ili sredstava. 

·                u slučaju sticanja naše kompanije, odnosno svih njenih sredstava, od strane trećeg lica, pri čemu bi lični podaci koje čuva kompanija bili deo prenešenih sredstava.

·                ukoliko se od nas bude zahtevalo da obelodanimo ili podelimo Vaše lične podatke, kako bismo uskladili naše poslovanje sa pravnim obavezama, ili kako bismo obezbedili stupanje na snagu i primenu naših politika i/ili uslova korišćenja i/ili ostalih primenjivih sporazuma; ili kako bismo zaštitili naša prava, imovinu ili sigurnost naših korisnika, kao i drugih lica. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama u svrhe zaštite od prevarnih radnji i minimiziranje kreditnog rizika.

4   Kako i gde skladištimo Vaše lične podatke?

Svi podaci koje nam dostavite i koje prikupimo o Vama se čuvaju na serverima velike sigurnosti. Sve online transakcije plaćanja će biti šifrovane korištenjem SSL tehnologije i biće obrađene od strane eksternih provajdera.  Podaci o kreditnim i debitnim karticama za online transakcije se neće prikupljati niti skladištiti.

Podaci koje prikupimo o Vama mogu biti prenešeni i uskladišteni na određenu destinaciju unutar ili van evropskog ekonomskog područja (EEP). Vaše podatke takođe mogu obrađivati članovi tima koji su zaposleni van EEP, a koji rade za nas ili za nekog od naših dobavljača. Ove osobe mogu, između ostalog, biti zadužene za ispunjavanje Vaše porudžbine, obradu detalja za plaćanje, obradu Vaših beneficija po osnovu Plana uspeha kao i za pružanje usluga podrške. Dostavljanjem Vaših ličnih podataka nama, pristajete na ovakve vrste transfera, skladištenja i obrade podataka. Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kako bismo osigurali da se sa Vašim podacima postupa na siguran način, te u skladu sa ovom Politikom privatnosti i primenjivim zakonima.

5   Dužna pažnja

Ukoliko smo Vam dali (ili u slučajevima kada ste sami izabrali) šifru koja Vam omogućava pristup određenim delovima naše web stranice (u daljem tekstu Vaš „Korisnički račun“), Vi ćete se smatrati odgovornim za čuvanje poverljivosti te šifre. Molimo Vas da ne delite Vašu šifru sa drugim osobama. Ukoliko podelite Vašu šifru sa drugima,  snosićete odgovornost za sve radnje koje budu preduzete sa Vašeg Korisničkog računa. U slučaju gubitka kontrole nad šifrom, možete značajno izgubiti kontrolu nad vlastitim ličnim podacima i možete biti izloženi pravno obavezujućim radnjama preduzetim u Vaše ime. U skladu s tim, ukoliko utvrdite da je Vaša šifra kompromitovana iz bilo kog razloga, trebalo bi da nas odmah o tome obavestite i promenite šifru. Mi Vam nikada nećemo tražiti šifru, osim u toku procesa prijave na našu stranicu. Prema našim zaposlenima imamo dodatne, posebne zahteve kada je reč o zaštiti podataka.

Nažalost, prenos podataka putem Interneta nije u potpunosti siguran. Iako činimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili Vaše lične podatke,  ne možemo garantovati sigurnost Vaših podataka prenešenih na našu web stranicu; Vi snosite rizik za svako prenošenje podataka. Kada dobijemo Vaše podatke, primenićemo stroge procedure i sigurnosne mere kako bismo sprečili neovlašćen pristup podacima.

6   Vaša prava

6.1      Marketinški podaci. Vi imate pravo da od nas zahtevate da ne obrađujemo Vaše lične podatke u marketinške svrhe. Uobičajena praksa jeste da Vas mi obavestimo (pre prikupljanja podataka) da nameravamo da koristimo Vaše podatke u navedene svrhe, ili, ukoliko nameravamo da obelodanimo Vaše podatke bilo kom trećem licu, a u iste svrhe. Možete se pozvati na Vaše pravo na sprečavanje takve vrste obrade podataka tako što ćete označiti određene kućice na formularima koje koristimo za prikupljanje Vaših podataka (u prvom redu Obrazac za konsultante – za prijem konsultanata u Oriflame). Takođe, možete odlučiti da iskoristite Vaša prava tako što ćete označiti relevantnu kućicu na Vašem Računu ili kontaktirati naš Servisni centar slanjem e-maila na info@oriflame.rs[IM2]  ili pozivanjem broja na 0113536100.

6.2      Pristup podacima. Ispravke i brisanje podataka. Vi imate pravo pristupa podacima koje imamo o Vama, kao i pravo da zahtevate izmenu ili brisanje tih podataka. Možete pregledati i izmeniti većinu Vaših ličnih podataka tako što ćete se ulogovati na Vaš Korisnički nalog. Naša uobičajena praksa jeste da izbegavamo manuelnu modifikaciju Vaših ličnih podataka budući da je teško proveriti njihovu tačnost na daljinu. Zbog toga, Vi imate odgovornost da pravovremeno ažurirate Vaše lične podatke ukoliko dođe do određenih izmena ili ukoliko utvrdite da su netačni. Nakon što uputite zahtev Servisnom centru na mail info@oriflame.rs ili na telefon 0113536100 mi ćemo zatvoriti Vaš Korisnički nalog čim pre, u skladu sa primenjivim zakonom. Mi zadržavamo lične podatke sa zatvorenih naloga kako bismo uskladili naše poslovanje sa zakonom, sprečili prevarne radnje, naplatili bilo kakva dugovanja, rešili sporove, identifikovali probleme, pomogli nadležnim vlastima u bilo kakvoj istrazi, i preduzeli ostale radnje u skladu sa zakonskim odredbama.

7   Poveravanje poslova obrade podataka – Vaše obaveze

Kao članu naše mreže konsultanata, poveravamo Vam proces obrade ličnih podataka ostalih članova iz naše mreže na osnovu dole navedenih odredbi.

Poveravamo Vam proces obrade ličnih podataka u istom obimu, i u iste svrhe kao što je navedeno u Pravilima ponašanja (Pravila), a Vi se obavezujete da ćete obrađivati ove podatke na način koji omogućava usklađenost sa zakonskim zahtevima, a naročito, usklađenost sa pravilima koja se odnose na obradu i zaštitu poverenih podataka.

Jedini, isključivi cilj obrade ličnih podataka od strane Vas jeste da se izvrše odredbe navedene u Pravilima ponašanja.

Smatraćete se naročito odgovornim za sledeće:

·                za obradu poverenih ličnih podataka isključivo u svrhe postizanja cilja navedenog iznad,

·                obavezujete se da nećete preduzimati bilo kakve radnje u svrhe daljeg obelodanjivanja ličnih podataka na neki drugi način koji nije naveden ovde, osim ukoliko se ne zahteva drugačije u skladu sa zakonom,

·                obavezujete se takođe da ćete nam odmah vratiti sve poverene lične podatke nakon prekida saradnje sa nama (tj. nakon što odjavite Vašu registraciju kao konsultanta), kao i da ćete ukloniti ove podatke iz svih elektronskih nosača podataka na kojima su uskladišteni u svrhe postizanja gore navedenog cilja.

Zadržavamo pravo provere metoda koje koristite u svrhe zaštite poverenih ličnih podataka. Vaša je obaveza da nam omogućite sprovođenje takvog pregleda odmah nakon našeg zahteva za izvršenje istog.

Saglasni ste s tim da ćete nam odmah dati tačne odgovore na bilo koje pitanje koje Vam možemo postaviti u vezi obrade ličnih podataka koji su Vam povereni u skladu sa ovom Politikom privatnosti i Pravilima ponašanja, a naročito kada je reč o pitanjima koja se odnose na mere zaštite ličnih podataka koje koristite.

Ovlašćujemo Vas za obrađivanje ličnih podataka, u iste svrhe i u istom obimu kao što je navedeno u Pravilima ponašanja, naročito kada je reč o obradi podataka u IT sistemima i papirnoj verziji, te takođe dajemo i dodatna ovlašćenja za obradu podataka osobama koje sa Vama sarađuju na osnovu ugovora građanskog prava, pod uslovom da ćete nam u ugovoru potvrditi da će te osobe ispunjavati sve zahteve koji se tiču obrade i zaštite podataka koji su obavezujući za Vas, te ukoliko mi prihvatimo takvog podizvođača.

Obe strane su saglasne da će, ukoliko između nas dođe do razmene fajlova sa ličnim podacima, ti fajlovi biti osigurani tokom prenosa putem javnih mreža korišćenjem kriptografskih tehnika za zaštitu ličnih podataka.

Ukoliko budete koristili lične podatke suprotno odredbama ove Politike privatnosti, zadržavamo pravo da raskinemo saradnju sa Vama (prekid registracije).

Nećemo se smatrati odgovornim za obaveze koje Vi možete imati prema trećim stranama, a koje nastanu kao rezultat obrade ličnih podataka suprotno odredbama ove Politike privatnosti i Pravilima ponašanja, ili za Vaše obaveze prema osobama koje ste ovlastili za obradu ličnih podataka.

8   Kolačići (cookies)

Naša web stranica koristi kolačiće (mali fajlovi koji se nalaze na hard disku korisnika web stranice) kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika naše web stranice. Ovo nam pomaže da Vam omogućimo dobro iskustvo kada pretražujete našu web stranicu, ali nam takođe omogućava da poboljšamo našu web stranicu. Koristimo „kolačiće" kako bismo mogli analizirati protok informacija; za prilagođavanje usluga, sadržaja i reklamiranja; za merenje efikasnosti promotivnih akcija; kao i za promovisanje poverenja i sigurnosti.

Pojedini kolačići sadrže lične podatke – na primer, klikom na opciju “remember me” (zapamti me) prilikom pristupa stranici, kolačić će zapamtiti korisničko ime. Većina kolačića ne prikuplja podatke kojima bi se mogao identifikovati korisnik, već se radi o generalnim podacima poput onih na koji način se korisnici prijavljuju i koriste naše sisteme, ili podacima o opštoj lokaciji korisnika.

Mi nudimo određene usluge koje su dostupne isključivo upotrebom kolačića. Obično, kolačići mogu imati do četiri različite funkcije:

8.1      Osnovni kolačići (essential cookies)

Neki kolačići su od izuzetnog značaja za sistemske operacije. Na primer, pojedini kolačići nam dozvoljavaju da identifikujemo registrovane korisnike i da im omogućimo pristup čitavom sistemu. Ukoliko registrovani korisnik izabere opciju isključivanja kolačića, postoji mogućnost da neće moći pristupiti svim sadržajima sistema.

8.2      Kolačići efikasnosti (performance cookies)

Neki drugi kolačići se mogu koristiti za izradu analize o tome na koji način korisnici koriste sisteme, kao i za praćenje sistemskih performansi. Ovo nam omogućava da primenimo naše iskustvo u pružanju visoko kvalitetnih usluga kroz prilagođavanje naše ponude, te brzo identifikovanje i rešavanje bilo kakvih problema. Na primer, kolačići efikasnosti se mogu koristiti kako bi se se pratilo koje stranice su najpopularnije te kako bi se utvrdilo zbog čega se na nekim stranicama pojavljuju poruke o greškama. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti kako bi se akcenat stavio na proizvode ili usluge koje pruža stranica a za koje se proceni da bi bili zanimljivi korisnicima, na osnovu njihovog prethodnog korišćenja sistema.

8.3      Kolačići funkcionalnosti (functionality cookies)

Kolačići funkcionalnosti omogućavaju da web stranica zapamti izbore koje napravite o web stranici.

8.4      Oglašivački kolačići (behaviourally targeted advertising cookies)

Možemo koristiti kolačiće kako bismo korisnicima plasirali oglase koji su relevantni za njih i njihove interese. Oriflame takođe može koristiti kolačiće trećih lica u pogledu istraživanja tržišta, praćenja prihoda, poboljšanja funkcionalnosti web stranice i praćenja usklađenosti sa ovim odredbama i uslovima i politikom o autorskim pravima.

 

Korisnici uvijek imaju pravo da isključe kolačiće ukoliko tim to dozvoljava pretraživač, pri čemu je bitno napomenuti da to može uticati na neke od funkcionalnosti Oriflame sistema. Molimo pogledajte detaljne informacije o tome kako da isključite kolačiće ovde (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Više detalja o dozvoljenoj upotrebi kolačića u poslovne svrhe, molimo potražite ovde (http://www.allaboutcookies.org/).

 

9   Izmene naše Politike zaštite privatnosti

Bilo kakve buduće izmene naše Politike zaštite privatnosti će biti obavljene na našoj web stranici, a takođe ćemo Vas o tome obavestiti putem e-maila (u slučajevima kada je to potrebno) ili na naki drugi način.  Izmenjena Politika privatnosti će takođe biti dostupna u našim prostorijama. Sve izmene stupaju na snagu datumom objavljivanja. Vaše korišćenje web stranice nakon objave izmenjene Politike privatnosti ili kreiranje porudžbine, smatraće se prihvatanjem svih izmena.

10     Kontakti i žalbe

Molimo Vas da sva pitanja, komentare i zahteve u vezi ove Politike uputite našoj Službi za korisnike, putem posebno dizajnirane e-mail adrese: privacy@oriflame.com.

Ukoliko budete smatrali da naše aktivnosti nisu u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite putem e-mail adrese navedene iznad, ili pozivanjem našeg Servisnog centra na broj 0113536100. Molimo Vas da opišete što je detaljnije moguće situacije za koje mislite da predstavljaju kršenje ove Politike privatnosti. Mi ćemo čim pre reagovati i proveriti Vaše sugestije.

Datum objavljivanja: [  13.01.2016    ]