USLOVI I ODREDBE
 ZA ONLINE KUPCE

Ovi Uslovi i odredbe („Uslovi“), i bilo koji i svi dokumenti na koje se u njima upućuje, predstavljaju, kada ih prihvatite, obavezujući ugovor („Ugovor“) između kompanije Oriflame Kozmetika d.o.o. sa sedištem na adresi 11070 Novi Beograd,Vladimira Popovica 40, PDV: („Oriflame“, „nas“, „mi“, „naš“) i vas („vi“, „Kupac“)

Uslovi propisuju zakonske uslove i odredbe koji regulišu vaše korišćenje ove Oriflame prodajne platforme https://rs.oriflame.com/ („Sajt“) radi kupovine Proizvoda na tržištu Srbija („Teritorija“) i ima veću važnost od svih prethodnih ugovora, izjava ili obećanja. Objavili smo ove Uslove na našoj veb-stranici koja vam je dostupna pa vam stoga preporučujemo da iste odštampate ili snimite i sačuvate kopiju ovih Uslova i svih drugih dokumenata koji čine Ugovor.

 

1.    ISPUNJAVANJE USLOVA

U ovim Uslovima se primenjuju sledeće definicije:

1.1.      Izjavljujete i garantujete da imate najmanje 18 godina ili, ako imate manje od 18 godina, da Sajtu pristupate uz znanje i odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja.

1.2.     Takođe izjavljujete i garantujete da ste u potpunosti sposobni i kompetentni da prihvatite uslove, odredbe, obaveze, tvrdnje, izjave i garancije iznete u ovim Uslovima, kao i da ih poštujete i postupate u skladu sa njima.

1.3.    Izjavljujete i garantujete da možete da vršite plaćanja kreditnom karticom ili drugim načinom plaćanja koji je dozvoljen na Sajtu.

 

2.    VAŠ NALOG

Ako se registrujete kod nas preko Sajta („Registrovani kupac“), imate obavezu da izaberete sigurnu lozinku koja će sadržati najmanje 6 znakova radi očuvanja poverljivosti vašeg naloga i lozinke kako bi se ograničio pristup vašem računaru ili uređaju, kao i da se složite da prihvatite odgovornost za sve aktivnosti do kojih dođe uz korišćenje vašeg naloga ili lozinke. Zadržavamo pravo da po svom isključivom nahođenju odbijemo pružanje usluge, zatvorimo naloge, uklonimo ili uredimo sadržaj ili otkažemo porudžbine.


 

3.    PROIZVODI

Oriflame proizvodi“ ili „Proizvodi“   su kozmetika i srodni dodaci, kao i određeni prehrambeni i dijetetski dodaci ishrani koji se nude na prodaju pod žigovima kompanije Oriflame. Svi Proizvodi, cene, ponude i promocije postavljene na Sajtu važe i obavezujući su samo tokom naznačenog perioda ili, ako period nije naznačen, tokom sesije pregledanja. Detalji o proizvodima na Sajtu obuhvataju opise glavnih karakteristika proizvoda.

Slike proizvoda u našem katalogu ili na našem veb-sajtu namenjene su isključivo u ilustrativne svrhe; oblik, boja i veličina proizvoda koji vam se isporuče mogu da se razlikuju od primera prikazanih u našem katalogu ili na našem veb-sajtu i te varijante ne predstavljaju neispravnost proizvoda.

 

4.    PODNOŠENJE PORUDŽBINE

4.1.   Na Sajtu možete naručiti Proizvode tako što ćete izabrati Proizvode koje želite da kupite. Podnošenjem porudžbine se smatra vaša ponuda nama da kupite izabrane Proizvode.

4.2.   Porudžbina se smatra podnetom po realizaciji sledećih koraka:

4.2.1  izabrali ste Proizvode koje želite da kupite koristeći opciju „Dodaj u korpu“; u svakom trenutku možete da pregledate i izmenite sadržaj korpe tako što ćete promeniti količinu Proizvoda, izbrisati Proizvode ili ukloniti celokupan sadržaj korpe;

4.2.2   eksplicitno ste prihvatili ove Uslove;

4.2.3  naveli ste lične podatke potrebne za prihvatanje, obradu i realizaciju vaše porudžbine, kao i upravljanje vašim korisničkim nalogom; i

4.2.4   izabrali ste željeni način isporuke i plaćanja.

4.3.   Nakon podnošenja porudžbine putem interneta, više ne postoji mogućnost promene porudžbine preko Sajta; neophodno je da se obratite Korisničkoj službi na info@oriflame.rs. Ako želite da otkažete porudžbinu, pogledajte klauzulu 9.

4.4.   Kada prihvatimo vašu porudžbinu, poslaćemo vam potvrdu porudžbine putem e-pošte, u kom trenutku će se smatrati da je ugovor o kupovini stupio na snagu. Moguće je da odbijemo da prihvatimo vašu porudžbinu bez navođenja razloga za odbijanje. Refundiraćemo vam celokupan iznos plaćanja koje ste već izvršili.

4.5.   Pored potvrde porudžbine, dobićete i detalje o Proizvodima koji su vam poslati i sve druge neophodne informacije.

4.6.   Ako naručujete putem interneta, imajte na umu sledeće:

4.6.1  ovi Uslovi, zajedno sa našom potvrdom porudžbine, predstavljače ugovor između vas i kompanije Oriflame za kupovinu i prodaju Proizvoda (preporučujemo da ga sačuvate ili odštampate) ili može biti potvrđen uz korišćenje drugih načina kumunikacije;

4.6.2  ugovor se može zaključiti samo na srpski jeziku a ne na bilo kojim drugim jezicima; i

4.6.3  Oriflame poštuje Kodeks ponašanja koji je naveden u klauzuli 18.3. Uslova.

4.7.   Nemate pravo da otkažete porudžbine koje su izvršene i plaćene, osim kako je opisano u klauzulama 8 i 9.

4.8.   Porudžbine mogu da se podnesu u bilo kom trenutku tokom dana, izuzev tokom određenih perioda ograničene nedostupnosti u vreme ažuriranja Sajta.

4.9   Svi Proizvodi neće biti dostupni u svakom trenutku. Ako Proizvoda nema na zalihama u vreme naručivanja, uložićemo razumne napore da vas obavestimo pre finalizovanja porudžbine tako da možete da izvršite izmene ili odustanete od naručivanja.

4.10  Može se desiti da Sajt povremeno i tokom ograničenog vremena bude nedostupan usled održavanja ili iz raznih tehničkih razloga. Oriflame ne preuzima odgovornost za takvu nedostupnost i odbija sva potraživanja Kupaca ili drugih posetilaca po tom osnovu. Dostupnost proizvoda i usluga opisanih na Sajtu, kao i opisi tih proizvoda i usluga, mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije i vremena.

 

5.   CENE I PLAĆANJE

5.1  Osim gde je navedeno drugačije, cene Proizvoda prikazane na Sajtu predstavljaju pune maloprodajne cene Proizvoda u trenutku naručivanja.  Sve cene su prikazane u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

5.2  Zadržavamo pravo na promenu cena u bilo kom trenutku prema svom isključivom nahođenju, ali svaka promena cena Proizvoda koje ste izabrali pre naručivanja neće biti deo ugovora između nas ukoliko se vi i mi nismo prethodno izričito saglasili da hoće.

5.3  Cene ne uključuju troškove transporta, isporuke i bilo koje druge naknade i troškove koji su jasno navedeni kao dodatni troškovi na cenu tokom procesa naručivanja i koji mogu da se razlikuju u zavisnosti od načina isporuke koji ste izabrali.

5.4   Ako imate kupon sa specijalnom ponudom i aktivirali ste ga tako što ste naveli kôd kao što je naznačeno na Sajtu, umanjićemo cenu za tu vrednost.

5.5  Plaćanja se mogu izvršiti kreditnom karticom ili na drugi način koji je naveden u ovim Uslovima.  Prihvataju se najvažnije platne kartice.

5.6  Za potrebe plaćanja, zadržavamo pravo da sarađujemo sa nezavisnim pružaocima usluga.  Možete očekivati da dobijete račune i obaveštenja o plaćanju od takvih nezavisnih pružalaca usluga. Prema pravilu, svi računi moraju biti plaćeni u roku koji je naveden na računu.  Kamata za kašnjenje uplate može se obračunavati svakodnevno prema važećoj kamatnoj stopi Centralne banke, uz razumne troškove naplate dugovanja.

5.7  Ako vam je potrebno više informacija o načinima plaćanja, obratite se Korisničkoj službi na info@oriflame.rs.

5.8  Radi zaštite bezbednosti plaćanja karticama putem interneta, sve informacije o plaćanju su šifrovane.  Budući da kompanija Oriflame radi sa ovlašćenim pružaocima usluga plaćanja, sa informacijama o kreditnim karticama se postupa na odgovarajući način i u skladu sa standardima bezbednosti podataka u kartičnoj industriji za međunarodna plaćanja.

5.9  Ako vam ponudimo opciju plaćanja karticom na rate, imaćete mogućnost da izričito izaberete i prijavite se za odgovarajući način plaćanja.  Sva dalja plaćanja će potom biti odobrena za vašu platnu karticu u vreme naručivanja i iznos će biti naplaćen sa vaše platne kartice u trenutku kada kompanija Oriflame izvrši otpremu poručenih proizvoda.  Možete da se povučete iz sistema plaćanja na rate u svakom trenutku tako što ćete otići na stranicu svog profila i kliknuti na karticu platnih kartica.

5.10  Prihvatate da dobijate elektronske fakture.

6.   ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

6.1  Naručeni Proizvodi se mogu isporučiti samo na Teritoriji.

6.2  Mesto isporuke Proizvoda je ono koje ste izabrali pri naručivanju. U slučaju paketa prekomerne težine, logistička kompanija će vas putem e-pošte ili SMS poruke obavestiti o adresi mesta za preuzimanje gde će proizvodi biti isporučeni.

6.3  Obradićemo i isporučiti vašu porudžbinu što je pre moguće, ali najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada potvrdimo porudžbinu. Nećemo biti odgovorni za kašnjenja isporuke izazvana okolnostima koje su van naše kontrole.

6.4  Rizik od gubitka Proizvoda i vlasništvo nad Proizvodima prelazi na vas u trenutku isporuke Proizvoda.

6.5  Kompanija Oriflame neće biti odgovorna za neisporučivanje, pogrešnu isporuku ili kašnjenje isporuke porudžbine zbog toga što ste naveli pogrešne ili nepotpune podatke.

6.6  Zadržavamo pravo da jednostrano otkažemo vašu porudžbinu u bilo kom trenutku ako opravdano sumnjamo da ste počinili povredu bilo kojih Uslova.

7.   USAGLAŠENOST NAŠIH PROIZVODA

Garantujemo da su Oriflame kozmetički proizvodi proizvedeni u skladu sa Smernicama za dobre proizvodne prakse za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i Oriflame Kodeksom prakse.

 

8.    PRAVO NA OTKAZIVANJE PORUDŽBINA

8.1.   Strogo poštujemo pravila o vraćanju Proizvoda koja važe na Teritoriji (potražite više informacije u klauzuli 9).

8.2.   Ne dovodeći u pitanje vaše pravo da otkažete bilo koju porudžbinu i vratite Proizvod, po prijemu isporuke treba da proverite sadržaj isporuke kako biste bili sigurni da ne sadrži bilo koje Proizvode koji su možda oštećeni tokom transporta. Vi ili lice koje je primilo Proizvode u vaše ime, dužni ste da odmah obavestite Korisničku službu dostavljanjem prigovora i opisivanjem oštećenja/nedostatka. Prigovor takođe možete poslati putem e-pošte na info@oriflame.rs.

9.   PRAVA NA VRAĆANJE I REFUNDACIJU

9.1   Možete otkazati porudžbinu Proizvoda bez navođenja razloga tokom perioda navedenog u klauzuli 9.2 (ii) u nastavku. To znači da tokom relevantnog perioda, ako se predomislite ili iz bilo kog razloga odlučite da ne želite da zadržite Proizvode, možete nas obavestiti o vašoj odluci da otkažete porudžbinu i dobijete refundaciju.

9.2   Možete da otkažete bilo koju porudžbinu u bilo kom trenutku, čak i nakon što dobijete potvrdu porudžbine putem e-pošte ili nakon što je Korisnička služba usmeno prihvatila vašu porudžbinu, ali najkasnije do 14 kalendarskih dana od datuma kada ste fizički došli u posed Proizvoda ili poslednjeg Proizvoda ako ste naručili više od jednog Proizvoda.

9.3   Za otkazivanje porudžbine kontaktirajte Korisničku službu putem e-poruku na info@oriflame.rs ili nam pošaljite pismo poštom na Oriflame Cosmetics, 11070 Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3V. Možete koristiti model obrasca kako biste nas obavestili o vašem otkazu. Ako popunite ovaj onlajn obrazac i pošaljete ga preko naše internet stranice, poslaćemo vam potvrdu prijema takvog otkaza putem trajnog medijuma (npr. e-pošte) bez odlaganja. Možda želite da sačuvate kopiju vašeg obaveštenja o otkazu za sopstvenu evidenciju. Sve što treba je da iskoristite svoje pravo na otkazivanje pre isteka roka za otkazivanje. Stoga, ako nam vaše obaveštenje o otkazu pošaljete putem e-pošte ili pošte, onda otkaz stupa na snagu od datuma kada ste nam poslali predmetnu e-poruku ili pismo.

9.4   Dobićete pun iznos refundacije cene koju ste platili za Proizvode i sve važeće troškove isporuke koje ste platili (osim dopunskih troškova koji nastaju ako ste izabrali vrstu isporuke drugačiju od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo). Možemo da umanjimo iznos refundacije za gubitak vrednosti bilo kog isporučenog Proizvoda, ako je do gubitka došlo usled nepotrebne manipulacije sa vaše strane. Vi ste odgovorni za bilo kakvu umanjenu vrednost Proizvoda koja je rezultat manipulacije robom, što se razlikuje od manipulacije Proizvodom koja je potrebna radi utvrđivanja prirode, karakteristika i funkcionalnosti Proizvoda. Obradićemo refundaciju koja dospeva u vašu korist čim to bude moguće i, u svakom slučaju, u roku od (a) 14 kalendarskih dana od datuma kada smo od vas primili isporučene Proizvode, ili (b) (ako je ranije) 14 kalendarskih dana nakon dana kada ste dostavili dokaz da ste vratili Proizvode ili (c) ako Proizvodi nisu isporučeni, 14 kalendarskih dana od datuma kada ste nam dostavili obaveštenje o otkazivanju kao što je opisano u klauzuli 9.3, prema klauzuli 9.8. Ako ste nam vratili Proizvode zbog toga što su neispravni ili pogrešno opisani, pogledajte klauzulu 9.5.

9.5   Ako ste nam vratili Proizvode jer su neispravni ili pogrešno opisani, refundiraćemo vam iznos cene neispravnog Proizvoda u celosti, sve važeće troškove isporuke i sve razumne troškove koje ste pretrpeli po osnovu vraćanja Proizvoda.

9.6   Refundaciju možemo da izvršimo na vašu kreditnu karticu, debitnu karticu ili na drugi način koji ste koristili prilikom plaćanja, osim u slučaju da ste izričito zahtevali drugačije; u svakom slučaju, nećete snositi nikakve troškove po osnovu refundacije.

9.7   Imajte u vidu da se određeni proizvodi isporučuju hermetički zatvoreni iz zdravstvenih i higijenskih razloga, pa porudžbinu tih proizvoda ne možete da otkažete niti možete da ih vratite ako su posle isporuke otvoreni. Ti proizvodi su identifikovani na odgovarajući način na Sajtu.

9.8   Ako su vam Proizvodi isporučeni:

9.8.1   dužni ste da nam Proizvode vratite bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada ste otkazali porudžbinu/ugovor. Rok se smatra ispunjenim ako vratite Proizvode pre isteka perioda od 14 dana;

9.8.2   osim u slučaju da su Proizvodi neispravni ili pogrešno opisani (u tom slučaju vidite klauzulu 9.5), dužni ste da platite direktne troškove vraćanja Proizvoda nama; i

9.8.3   imate pravnu obavezu da držite Proizvode u svom posedu i da ih čuvate dok su u vašem posedu.

9.9   Detalji vašeg zakonskog prava da otkažete i objašnjenje kako se to pravo koristi, uključujući i predloženi Obrazac za povraćaj, dati su u dokumentima opisanim u klauzuli 4.5. Obrazac za povraćaj takođe možete preuzeti ovde.

9.10   Imamo zakonsku dužnost da isporučimo Proizvode koji su u skladu sa ugovorom. Kao potrošač, vi uvek imate zakonska prava u vezi sa Proizvodima koji su neispravni ili nisu kako je opisano. Na ova zakonska prava ne utiče politika povraćaja iz ove klauzule 5.9 ili ovih Uslova. Savet o vašim zakonskim pravima na Teritoriji možete potražiti od službenika Sektor za zaštitu potrošača - Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija RS.

9.11   Dalje garantujemo kvalitet bilo kog Proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da Proizvodi proizvedeni sa naše strane ili za nas zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta. Uvereni smo da će naši kupci utvrditi da su naši Proizvodi zadovoljavajući u svakom pogledu. Iz tog razloga nudimo dodatnu Oriflame garanciju koja vam omogućava da zamenite ili da dobijete punu refundaciju za Proizvode kojim niste potpuno zadovoljni. Refundacija se može zahtevati u roku od dana od trenutka kada primite Proizvode. Ova garancija ne važi za bilo koje Proizvode koji su namerno oštećeni ili pogrešno korišćeni. Ukoliko nije preneto drugačije, povraćaj i refundacija prema ovoj klauzuli vrše se u skladu sa uslovima prethodnih stavova ove klauzule 9. Garancija nema uticaj na vaša zakonska prava.

 

10.    LIČNI PODACI I PRIVATNOST

10.1.  Ako navodite podatke na Sajtu, prihvatate da navedete tačne, važeće i potpune informacije o sebi tamo gde se one traže i prihvatate da ažurirate te informacije u skladu sa potrebama („Lični podaci“). Lične podatke ćemo koristiti i čuvati preko Sajta u skladu sa važećim zakonom i Oriflame izjavom o privatnosti.

10.2.   Time što podnosite porudžbinu, dajete nam odobrenje da mi, grupacija Oriflame (bilo da se radi o nama, našoj matičnoj holding kompaniji ili bilo kom pravnom licu koje direktno ili indirektno kontroliše ta matična holding kompanija) i određene nezavisne strane, tj. Partneri brenda Oriflame, nezavisni dobavljači i nezavisni pružaoci usluga koje smo ovlastili ili angažovali u svrhu isporuke vaših porudžbina, naplatu ili druge prateće aktivnosti („Ovlašćeni korisnici“) čuvamo i obrađujemo Lične podatke. Takođe možemo tražiti da izričito iskažete svoju saglasnost da pribavljamo, čuvamo i koristimo Lične podatke tako što ćete označiti određeno polje na Sajtu.

10.3.   Kada Lične podatke dajemo Ovlašćenim korisnicima, davaćemo samo one Lične podatke koji su neophodni da bi oni mogli da pruže svoje usluge. Svim Ovlašćenim korisnicima je eksplicitno zabranjeno da koriste Lične podatke u svrhe koje nisu gore navedene, kao i da dele Lične podatke sa bilo kim osim sa nama ili u skladu sa zakonom.

10.4.   Ako date izričito odobrenje u vezi sa obelodanjivanjem i korišćenjem u marketinške svrhe, Lične podatke ćemo davati i Partneru brenda Oriflame kog izaberete ili kog vam dodelimo kako bi Partner brenda Oriflame mogao da koristi vaše Lične podatke da bi vas obaveštavao o novim proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Ti Lični podaci mogu da obuhvataju i podatke o vašim porudžbinama.

10.5   Imate pravo da pregledate, ažurirate ili ispravljate svoje Lične podatke tako što ćete se prijaviti na svoj nalog i ažurirati detalje ili tako što ćete poslati e-poruku našem timu korisničke službe. Može biti neophodno da kontaktiramo sa vama da bismo potvrdili da ste zahtev dostavili vi ili da ste ga odobrili. za slanje marketinških i drugih komercijalnih obaveštenja, u skladu sa sledećim uslovima:

10.6  U svakom trenutku možete da odbijete da primate komercijalne informacije od nas ili od Partnera brenda; to odbijanje će biti poslato na adresu e-pošte naznačenu u odgovarajućim komercijalnim informacijama dobijenim od nas ili od Partnera brenda.

10.7  Skrećemo vam pažnju da Partneri brenda nisu zaposleni, agenti niti predstavnici kompanije Oriflame i da ni na koji način nisu ovlašćeni da postupaju u naše ime. Partneri brenda su nezavisni saradnici po ugovoru koji poznaju naše Proizvode i ponude. Partneri brenda moraju da poštuju naša stroga pravila ponašanja i etike propisana u našem Kodeksu ponašanja. Pozivamo vas da naš tim korisničke službe obavestite o svakom nepoštenom, agresivnom ili na drugi način neprimerenom ponašanju Partnera brenda.

 

11.   OPCIJE ZA REGISTROVANE KUPCE

Radi poboljšanja efikasnosti procesa naručivanja, nudimo mogućnost registracije na Sajtu. Kada se registrujemo, sačuvaćemo vaše Lične podatke i koristićemo ih automatski za porudžbine u budućnosti.

 

12.   ZAŠTITNI ŽIGOVI I AUTORSKA PRAVA

12.1    Oriflame, naš logotip i nazivi proizvoda ili grupa proizvoda koje proizvodimo, stavljamo u promet, prodajemo ili distribuiramo zaštitni su žigovi grupacije Oriflame. Svi drugi zaštitni žigovi, oznake usluga i logotipi koji se koriste na Sajtu zaštitni su žigovi, oznake usluga ili logotipi njihovih odgovarajućih vlasnika koji mogu biti podružnice, povezani ogranci ili sponzorisana pravna lica kompanije Oriflame ili bez takvog statusa. Za Svako korišćenje i/ili kopiranje bilo kojih oznaka koje se pojavljuju na Sajtu potrebno je prethodno izričito odobrenje odgovarajućeg vlasnika.

12.2   Sav sadržaj koji se nalazi na Sajtu ili je stavljen na raspolaganje preko sajta uključujući, između ostalog, softver ili digitalni kod, pisani tekst, umetnička dela, fotografije, grafičke prikaze, logotipe, ikone tastera, nepokretne ili pokretne slike, video i audio klipove i kompilacije podataka („Sadržaj“) vlasništvo su kompanije Oriflame, njenih dobavljača sadržaja ili drugih odgovarajućih vlasnika koji ne moraju da budu podružnice, povezana lica ili sponzorisani od strane kompanije Oriflame. Za sadržaj koji nije naše vlasništvo imamo odgovarajuće licence njihovih vlasnika i on je zaštićen od neovlašćenog korišćenja, kopiranja i distribuiranja autorskim pravima, zaštitnim žigom, zakonom o publicitetu i drugim zakonima međunarodnih sporazuma.

12.3   Izuzev u slučajima da to izričito odobrimo, ne smete snimati, umnožavati, izvoditi, prenositi, prodavati, licencirati, prepravljati, praviti izvedena dela, dodatno objavljivati, obavljati obrnuti inženjering, otpremati, uređivati, postavljati, prenositi, javno izlagati, uokviravati, povezivati, distribuirati ili koristiti Sadržaj u celosti niti delimično. Ništa što je sadržano u ovim Uslovima ili na sajtu ne treba shvatiti kao da daje, implicitno ili na drugi način, bilo kakvu licencu ili pravo na korišćenje bilo kog Sadržaja na bilo koji način bez našeg prethodnog pismenog odobrenja ili odobrenja nezavisne strane koja može da bude vlasnik Sadržaja ili intelektualne svojine prikazane na Sajtu.

12.4   Sajt je zaštićen autorskim pravima. Umnožavanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ili trgovina Sajtom strogo su zabranjeni.

12.5   Svako korišćenje Sajta koje nije dozvoljeno u ovim Uslovima predstavljaće kršenje Uslova i može da bude kršenje autorskih prava i/ili dizajnerskih prava i/ili povredu patenta. Prihvatate da nećete koristiti Sadržaj u bilo koje nezakonite svrhe i da nećete kršiti naša prava ili prava drugih. Prihvatate da nećete ometati uobičajene procese ili korišćenje Sajta od strane drugih lica (ili dozvoljavati korišćenje vaše registracije nekom nezavisnom licu u svrhu ometanja) uključujući, između ostalog, pokušaje pristupa administrativnim delovima Sajta.

 

13.   OKONČANJE; IZMENA

13.1  Mi ćemo utvrditi da li poštujete ove Uslove ili ne u bilo kom trenutku i po našem isključivom nahođenju. Svako kršenje Uslova može za posledicu da ima ograničenja vašeg pristupa i korišćenja Sajta u celosti ili delimično.

13.2   Ako propustimo da insistiramo da ispunite neku od vaših obaveza prema ovim Uslovima, ili ako ne sprovedemo svoja prava protiv vas, ili ako zakasnimo da to učinimo, to neće značiti da smo odustali od svojih prava protiv vas i neće značiti da ne morate da ispunite te obaveze. Ako odustanemo od postupanja po nekom vašem prekršaju, to ćemo učiniti pismenim putem, i to neće značiti da automatski odustajemo od postupanja po nekom vašem kasnijem prekršaju.

13.3   Zadržavamo pravo na izmenu i zatvaranje ovog Sajta, ili nekog njegovog dela, bez obaveštavanja vas ili bilo koje nezavisne strane.

 

14.   GREŠKE I ISPRAVKE

Možemo da postavimo veze koje vode na veb-sajtove ili resurse trećih lica. Činjenica da smo postavili takve veze ne podrazumeva naše odobravanje bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga koje se mogu naći preko takve veze. Nismo dogovorni za sadržaj ili performanse bilo kog dela interneta, uključujući druge veb-sajtove sa kojima je ovaj Sajt možda povezan ili kojima se može pristupiti preko ovog Sajta. Molimo vas da nas obavestite o svim greškama ili neprikladnim materijalima koje pronađete na veb-sajtovima koji su povezani sa ovim Sajtom.

 

15.   VEZE

Možemo da postavimo veze koje vode na veb-sajtove ili resurse trećih lica. Činjenica da smo postavili takve veze ne podrazumeva naše odobravanje bilo kojih informacija, proizvoda ili usluga koje se mogu naći preko takve veze. Nismo odgovorni za sadržaj ili performanse bilo kog dela interneta, uključujući druge veb-sajtove sa kojima je ovaj sajt možda povezan ili kojima se može pristupiti preko ovog Sajta. Obavestite nas o svim greškama ili neprimerenom materijalu koji pronađete na veb-sajtovima povezanim sa ovim Sajtom.

 

16.   POSTUPANJE SA ŽALBAMA I SPOROVIMA

16.1  U svakom trenutku možete da pošaljete žalbu, pitanje ili zahtev Oriflame Korisničkoj službi na info@oriflame.rs.

16.2.  Maksimalno ćemo se truditi da svaki spor rešimo prijateljskim pregovorima i dogovorimo se o uzajamno prihvatljivom rešenju radije nego na sudu, što ne isključuje naše uzajamno pravo da slučajeve u vezi sa načinom na koji koristite Sajt ili sa Proizvodima koje ste kupili od nas iznesemo na sud. Razgovarajte o problemima i uputite sve reklamacije našem timu korisničke službe kao prvoj instanci. Međutim, u svakom trenutku imate pravo da bilo koji mogući spor iznesete nacionalnom centru za savetovanje potrošača na Teritoriji.

17.   VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST

17.1  Ovi Uslovi su regulisani zakonima Teritorije i svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim Uslovima rešavaće se isključivo pred nadležnim sudovima na Teritoriji. Sudovi na Teritoriji imaju neisključivu nadležnost.

17.2.  Ako bilo koja odredba Uslova bude proglašena nezakonitom, ništavnom ili neprimenjivom iz bilo kog razloga, nevaženje takve odredbe neće uticati na važenje ostatka Uslova.

 

18.   OPŠTE ODREDBE

18.1.  Kompanija Oriflame nije odgovorna za blokiranje od strane administratora ili servera pošte koji prenose poruke ili obaveštenja na vašu adresu e-pošte niti za uklanjanje ili blokiranje e-pošte softverom instaliranim na vašem računaru.

18.2.  Oriflame strogo poštuje Etički kodeks Svetske federacije udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) (WFDSA Etički kodeks za direktnu prodaju). Oriflame zahteva od svojih Partnera brenda da strogo poštuju ove kodekse koji su dalje implementirani u Oriflame Etički kodeks i Pravila ponašanja.

18.3  Naša prava i obaveze po ugovoru možemo da prenesemo na drugu organizaciju, ali to neće uticati na vaša prava i obaveze prema ovim Uslovima.

18.4  Vi svoja prava i obaveze prema ovim Uslovima možete da prenesete na drugu osobu samo ako mi to prihvatimo u pismenom obliku. Međutim, ako ste kupili neki Proizvod kao poklon, možete da prenesete pogodnosti naše garancije iz klauzule 7 na primaoca poklona bez potrebe da tražite odobrenje.

18.5  Svaki ugovor se sklapa između vas i nas. Nijedno drugo lice neće imati pravo da nametne bilo koje uslove. Međutim, primalac kojem poklanjate Proizvod će imati pogodnost garancije iz klauzule 7, ali nama i vama neće biti potreban njegov pristanak za otkazivanje ili unošenje bilo kakvih izmena u ove Uslove.

18.6.  Ako bilo koja odredba Uslova bude proglašena nezakonitom, ništavnom ili neprimenjivom iz bilo kog razloga, nevaženje takve odredbe neće uticati na važenje ostatka Uslova.

18.7.  Propust kompanije Oriflame da sprovede bilo koju odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od primene takve odredbe.

18.8.  Ako ne uskratite svoj pristanak za to, možemo da vam šaljemo upozorenja, obaveštenja, e-poruke, direktnu poštu i da generalno komuniciramo s vama. U svakom trenutku možete da ažurirate svoje postavke u pogledu marketinških obaveštenja koja dobijate od nas tako što ćete se prijaviti na svoja korisnička podešavanja. Time što prihvatate ove Uslove, saglasni ste da kompanija Oriflame može da vam šalje bilo koje druge informacije/obaveštenja o vašem ugovoru i/ili vašim porudžbinama na trajnom medijumu koji nije papir (tj. putem e-pošte ili bilo kog drugog sredstva koje je upućeno direktno vama, a koje omogućava čuvanje podataka na način koji omogućava kasniji pristup tokom dovoljno dugog perioda i koji vam takođe omogućava da reprodukujete takve informacije u nepromenjenoj formi).

18.9.  Svako obaveštenje poslato po osnovu ovog Ugovora, koje je poslato kurirskom službom za dostavu sledećeg dana ili prvoklasnom poštom na adresu ugovorne strane navedenu u ovom Ugovoru, ili na drugu adresu koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani s vremena na vreme u pisanoj formi, dovodi do početka tečenja roka (i) u slučaju slanja kurirskom službom za dostavu sledećeg dana od dana kada je takvo obaveštenje poslato, i (ii) u slučaju slanja prvoklasnom poštom od drugog radnog dana nakon slanja takvog obaveštenja. Ako je obaveštenje poslato na bilo koji drugi način, rok počinje da teče od dana stvarnog prijema obaveštenja. To ne važi za obaveštavanje o povraćaju proizvoda po klauzuli 9 – vremenski period za povraćaj proizvoda teče od datuma kada nas obavestite da želite da vratite Proizvod.

18.10.  Kao kupac u maloprodaji, nemate pravo učešća u našoj trgovinskoj šemi: naši proizvodi Vam se isporučuju strogo na osnovi nepredviđenoj za preprodaju te ne smete da nudite ili preprodajete proizvode koje kupujete od nas; ne smete da nudite mogućnost poslovanja sa nama niti da pokušavate da privučete; i ne smete da zarađujete provizije ili bonuse prema našem planu naknada.

18.11  Druge relevantne informacije o kompaniji Oriflame Kozmetika d.o.o. navedene su u nastavku.

Naziv: Oriflame Kozmetika d.o.o.

Adresa: 11070 Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 3 v

Privredni ili drugi javni registar

Agencija za privredne registre, matični broj 17329103

PDV broj:

 

19.   KONTAKTIRAJTE S NAMA

Ako imate bilo kakve nedoumice u vezi sa vašim Ugovorom sa Partnerom brenda, uključujući i ove Uslove, pošaljite nam e-poruku na info@oriflame.rs. Učinićemo sve što možemo kako bismo rešili vašu nedoumicu i sve probleme o kojima nas obavestite.