Idi na glavni sadržaj Idi na glavni meni Idi na pretragu
Oriflame kozmetika d.o.o. štiti vašu privatnost i razvija tehnologiju koja vam omogućava najbolji i siguran način korišćenja Interneta. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu Oriflame kozmetika d.o.o i upravljanje načinom prikupljanja podataka i njihovim korišćenjem.

Posetom web stranici, pristajete na postupanje sa podacima u skladu sa ovim dokumentom.

Prikupljanje ličnih podataka

Oriflame kozmetika d.o.o. prikuplja lične podatke kao što su e-mail adresa, ime, kućna ili poslovna adresa kao i broj telefona. Oriflame kozmetika d.o.o. takođe prikuplja i anonimne demografske podatke koji nisu jedinstveni, kao što su starost, pol, sklonosti ili interesi.

Oriflame kozmetika d.o.o. takođe automatski prikuplja podatke o hardveru ili softveru vašeg računara. Ovi podaci mogu uključivati: vašu IP adresu, tip pretraživača, naziv domena, vreme pristupa i adrese web stranica. Ove podatke Oriflame kozmetika d.o.o. koristi da bi mogao da ponudi svoje usluge, da održava njihov kvalit, i za dobijanje opštih statističkih podataka u vezi korišćenja web stranice.

Korišćenje vaših ličnih podataka

Oriflame kozmetika d.o.o. prikuplja vaše lične podatke i koristi ih kako bi održavala web stranicu i pružala vam usluge koje tražite. Vaši lični podaci se koriste i da bi vas informisali o ostalim proizvodima ili uslugama koje pruža Oriflame kozmetika d.o.o. ili njene podružnice. Oriflame kozmetika d.o.o. vas može kontaktirati i preko anketa da bi sprovela istraživanje o vašem mišljenju o trenutnim uslugama ili potencijalnima novinama koje bi mogla da pruža u budućnosti.

Oriflame kozmetika d.o.o. neće prosleđivati podatke trećim stranama. Oriflame kozmetika d.o.o. neće prodavati ili iznajmljivati spisak korisnika trećim stranama, osim ako nema vašu dozvolu. Oriflame kozmetika d.o.o. vas može sa vremena na vreme kontaktirati u ime spoljnih poslovnih partnera u vezi sa određenom ponudom koja bi mogla da vas zanima. Tim trećim stranama neće biti dopušteno da se koriste vašim ličnim podacima osim u svrhu pružanja tih usluga Oriflame kozmetici d.o.o. i biće u obavezi da čuvaju poverljivost podataka.

Konsultant nema pravo da prikuplja i/ili obradjuje lične podatke drugih konsultanata. Kompanija može da dodje u posed podataka o ličnosti samo i isključivo uz saglasnost lica čiji su podaci prikupljeni. Ovako prikupljeni podaci se ne smeju zloupotrebljavati i mogu se koristiti samo u skladu sa zakonom i ovim Kodeksom ponašanja. Kompanija imenuje lice zaduženo za obradu ličnih podataka Konsultanata. Konsultant u svako doba može povući saglasnost za korišćenje i obradu podataka o ličnosti o čemu pismenim putem obaveštava Kompaniju. Povlačenje saglasnosti o obradi podataka o ličnosti ima značaj izjave o prestanku članstva u Kompaniji.

 

Upotreba kolačića

Web stranica Oriflame kozmetika d.o.o. koristi se kolačićima da bi vaše korišćenje interneta prilagodila vašim potrebama. Kolačić je tekstualna datoteka koju pretraživač web stranice snima na vaš računar. Kolačići se ne mogu koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaš računar. Kolačići se dodeljuju pojedinačno i može ih čitati samo pretraživač web stranice na domenu na kom je kolačić snimljen.

Bezbednost vaših ličnih podataka

Oriflame kozmetika d.o.o. štiti vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Kad se lične informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko web stranice, zaštićene su bezbednosnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL)