Čisto kamenje amazonita u slatkom okviru deteline

Inspirisan švedskom svetlošću

Svaki kamen, jedinstveno lep

Pažljivo postavljen ručno
Ponosni smo na to što brinemo da je svaki kamen pažljivo odabran, poliran i postavljen ručno, poštujući pojedinačne nijanse sirovine.
Pažljivo postavljen ručno
Ponosni smo na to što brinemo da je svaki kamen pažljivo odabran, poliran i postavljen ručno, poštujući pojedinačne nijanse sirovine.

Složen dizajn, kvalitet u koji možete verovati