Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Održivost

Naša dugoročna vizija je da postanemo u potpunosti održiva kompanija. Ovo znači da živimo unutar ograničenja naše planete, poštujući našu okolinu i doprinoseći razvoju pravednog društva u kojem svako ima priliku za napredovanjem.

Ovo je razlog zašto, kada razvijamo naše proizvode, uvek težimo da koristimo prirodne sastojke koji su u skladu sa našom politikom prema okolini i nisu štetni po nju.  Mi smo jedna od prvih kompanija koja koristi ekstrakte biljaka u proizvodima za negu kože i uvek pokušavamo da optimizujemo upotrebu sastojaka iz obnovljivih izvora biljaka.

Iako je već dosta toga urađeno, svesni smo da je ovo dugotrajan proces i da ima još dosta toga da se uradi. To je razlog što smo u 2013. odlučili da implamentiramo novu strategiju održivosti kako bi definisali 3 ključna područja kojima smo posvećeni i na koje smo fokusirani.

Unapređivanje života ljudi

Stvaranje prilika koje će poboljšati živote ljudi – za Oriflame konsultante i potrošače, zaposlene i dobavljače, ali i u širem značenju putem aktivnog učestvovanja u humanitarnim akcijama i aktivnostima unutar zajednice.

Odgovorni proizvodi

Pružamo lepotu kroz naše odgovorne kolekcije proizvoda tako što ćemo nastaviti sa razvijanjem proizvoda koji ispunjavaju najviše standarde socijalnih, etičkih i ekoloških kriterijuma.

Održivost okruženja

Podsticanje održivosti okruženja, ne samo kroz naše aktivnosti nego kroz ceo proizvodni proces. Područja na koja smo fokusirani uključuju korišćenje sastojaka iz održivih izvora gde god je to moguće, smanjivanje emisije štetnih materijala u vazduhu i vodi i smanjenje stvaranja ukupne količine otpada.