Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Pravila ponašanja Oriflame konsultanta na internetu 2017

Oriflame kao osvešćena kompanija koja štiti i poštuje moderne tehnologije i koristi najnovije metode komunikacije, želi svim svojim korisnicima, Konsultantima i potrošačima da pruži ravnopravni status u komunikaciji putem online kanala.

Pravila ponašanja Oriflame konsultanata na Internetu možete preuzeti OVDE