Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 proizvod(a) u korpi
  1. Početna
  2. Ko smo mi
  3. Obrazac za reklamaciju proizvoda

Obrazac za reklamaciju proizvoda

Obrazac za reklamaciju proizvoda

Ovaj obrazac se koristi za reklamaciju proizvoda. Molimo da ispunite na način koji odgovara Vašem slučaju.

Za: ORIFLAME KOZMETIKA D.O.O, Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija E-mail: info@oriflame.rs

Ovim izjavljujem kako želim da izvršim reklamaciju proizvoda vezano za sledeći(e) proizvod(e) (molimo naznačite kod proizvoda, količinu i broj računa)

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naručen(u) dana ………………………………/ primljen(u) dana ……………………………………………………

Ime kupca: …………………………………………………………………………………………………………………….

Broj Saradnika (ako je primenjivo)  ……………………………………………………………………………

 

Potpis kupca: (samo ako je ovaj obrazac prosleđen kao dokument odštampan na papiru)

……………………………………………………………………………………………………

Datum………………………………………………………………………………………

NEOBAVEZNI ODLOMAK: Ne morate objasniti zašto ste podneli reklamaciju ali bi nam bilo vrlo korisno znati Vaše razloge:

 neispravan proizvod

 oštećen(i) proizvod(i)

 nezadovoljstvo kupca

 drugo(molimo objasnite u nastavku)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………