Novosti

Press contact
Kontakt informacije za pitanja medija

Katarina Savković
PR & Events Manager

Oriflame kozmetika d.o.o.
Vladimira Popovića 40
11070 Novi Beograd
Serbia

Direct: +381 11 3536 134
Fax: +381 11 3536 156

katarina.savkovic@oriflame.rs
www.oriflame.rs